Bandingan Harga Hotel

Dasar Privasi

Hanya versi polisi privasi dalam bahasa Inggeris yang sah di sisi undang-undang. Terjemahan disediakan semata-mata untuk kemudahan pengguna. Sekiranya terdapat percanggahan di antara terjemahan dan dalam induk bahasa Inggeris, polisi induk bahasa Inggeris yang akan diguna pakai.


Komitmen Privasi Kami

Privasi anda adalah penting dan kami sangat komited untuk melindungi maklumat peribadi yang kami kumpulkan dari anda.

Polisi ini menerangkan bagaimana kami menggunakan dan melindungi maklumat peribadi yang kami kumpul dan kongsi. Matlamat polisi ini adalah ketelusan dan sebagai bantuan kepada anda agar anda mempunyai keyakinan penuh terhadap integriti pengalaman pelayaran anda.


Jenis Maklumat Yang Dikutip Oleh Kami

Data Peribadi Yang Anda Berikan Kepada Kami

Kami mengumpul dan menggunakan maklumat yang anda berikan kepada kami. Apabila anda mengklik untuk menempah, anda akan diminta (paling minimum) untuk memberikan nama dan alamat e-mel anda. Bergantung pada tempahan anda, kami juga boleh meminta alamat rumah anda, nombor telefon, maklumat pembayaran, tarikh lahir, nama mana-mana tetamu yang akan mengikut serta anda serta keutamaan anda (seperti pilihan hidangan dan sebarang halangan mobiliti).

Terdapat juga keadaan lain di mana anda akan memberikan kami maklumat. Sebagai contoh:-

 • Menghubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami.
 • Membuka akaun sebagai ahli, akan membolehkan anda mengakses kadar ahli eksklusif, menyimpan tetapan peribadi anda, carian, senarai permintaan dan mengurus langganan e-mel anda.
 • Dengan mengambil bahagian dalam program rujukan atau kempen pemasaran yang lain, anda mungkin perlu menyediakan data peribadi anda kepada kami.

Maklumat Mengenai Lain-Lain

Jika anda membuat tempahan untuk individu lain melalui laman web ini, anda boleh berikan maklumat peribadi individu tersebut. Walau bagaimanapun, anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa individu atau beberapa individu terbabit mengetahui bahawa anda telah memberikan data peribadi mereka , dan telah memahami dan menerima cara-cara kami menggunakan maklumat mereka (seperti yang diterangkan dalam pernyataan privasi ini)

Pengumpulan Maklumat Lain Secara Automatik

Kami akan mengumpul beberapa maklumat secara automatik dari komputer atau Peranti anda apabila anda melawat laman web atau aplikasi kami. Ini akan berlaku walaupun anda tidak membuat tempahan. Ini termasuk alamat IP anda, tarikh dan masa anda mengakses perkhidmatan kami, perkakasan, perisian atau pelayar internet yang anda gunakan dan maklumat tentang sistem operasi komputer anda dan tetapan bahasa anda. Kami juga mengumpul maklumat mengenai klik dan halaman yang telah ditunjukkan kepada anda. Apabila anda membuat tempahan, sistem kami akan merekodkan medium mana yang menjadi pilihan anda serta pilihan laman web anda membuat tempahan.

Untuk pengguna peranti mudah alih, kami juga mengumpul data yang dapat mengenal pasti peranti mudah alih anda, tetapan khusus untuk peranti tersebut serta ciri-cirinya, prestasi aplikasi dan aktiviti sistem lain.

Maklumat Dari Sumber-Sumber Lain

Kami juga boleh menerima maklumat mengenai anda dari sumber-sumber lain. Ini termasuk dari rakan niaga, seperti ahli gabungan, serta pihak ketiga bebas, sebarang maklumat yang kami terima dari mereka akan digabungkan dengan maklumat yang disediakan oleh anda. Apabila anda menggunakan sebahagian daripada ini, anda memberikan butir-butir tempahan kepada rakan kongsi perniagaan kami, yang kemudiannya akan menghantar butir-butir anda kepada kami.

Hotel dan pihak ketiga yang dilantik mereka boleh juga berkongsi maklumat anda dengan kami. Ini boleh berlaku jika anda mempunyai soalan sokongan mengenai tempahan anda yang belum selesai, atau apabila timbul pertikaian mengenai tempahan anda.

Maklumat Pembayaran

Jika anda membuat tempahan percutian dengan hotel secara langsung, dan dikuasakan oleh enjin tempahan Revato, kami akan mengumpulkan maklumat pembayaran daripada anda, termasuk nombor kad kredit, nama pemegang kad, tarikh tamat tempoh, kod pengesahan dan alamat pengebilan. Kami akan menyimpan maklumat ini dengan selamat (dalam persekitaran PCI-DSS yang sah) dan menghantar maklumat ini kepada pembekal tempahan pelancongan untuk menyelesaikan transaksi. Sila harap maklum bahawa pembekal yang akan memproses pembayaran anda, bukan kami. Anda bersetuju untuk menyemak dan terikat oleh dasar dan prosedur pembekal sebelum membuat tempahan melalui laman web ini.

Maklumat Lokasi Dan Maklumat Lain Dari Pelbagai Peranti

Kami akan mengumpul maklumat mengenai lokasi anda jika anda telah mengesetkan Peranti anda untuk menghantar maklumat tersebut kepada aplikasi melalui tetapan privasi pada Peranti itu. Apabila anda menggunakan App pada Peranti, kami akan mengumpulkan dan menggunakan maklumat mengenai anda, termasuk maklumat lokasi, secara amnya dengan cara yang sama dan untuk tujuan yang sama seperti semasa anda menggunakan laman web ini.

Anda boleh menukar tetapan privasi Peranti anda untuk mematikan fungsi berkongsi maklumat lokasi. Sila harap maklum bahawa perubahan kepada perkongsian lokasi boleh menjejaskan ciri-ciri tertentu dalam Aplikasi kami.


Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda

Tujuan Umum Dan Dasar Undang-Undang

Kami menggunakan maklumat anda yang telah dikutip untuk tujuan-tujuan umum berikut:

 • Bagi pendaftaran dan untuk menguruskan akaun anda;
 • Untuk berhubung dengan anda secara umum, termasuk untuk memberikan maklumat mengenai kami;
 • Untuk memudahkan anda membuat tempahan hotel;
 • Untuk menjawab soalan dan komen anda;
 • Untuk mengukur minat dan memperbaiki produk, perkhidmatan dan Laman Web ini;
 • Untuk melibatkan diri dengan pemasaran secara langsung atau untuk memaklumkan anda mengenai tawaran istimewa dan produk atau perkhidmatan yang tersedia dari kami atau rakan kongsi kami yang mungkin menarik minat anda mengikut apa yang ditanda anda;
 • Untuk menyesuaikan pengalaman anda dengan kami, termasuk menyesuaikan iklan yang ditunjukkan kepada anda di laman web lain;
 • Untuk mendapatkan maklumat daripada anda, termasuk melalui tinjauan;
 • Untuk menyelesaikan pertikaian atau masalah troubleshoot;
 • Untuk menghalang aktiviti-aktiviti haram atau terlarang;
 • Untuk menguatkuasakan Syarat penggunaan kami; dan
 • Sepertimana yang dinyatakan kepada anda dari awal pengumpulan

Untuk menggunakan data peribadi anda seperti yang dinyatakan di atas, kami bergantung kepada asas undang-undang berikut

 • Pelaksanaan kontrak: penggunaan maklumat anda akan diperlukan untuk melaksanakan kontrak yang anda lakukan dengan kami. Sebagai contoh, jika anda menggunakan perkhidmatan kami untuk membuat tempahan dalam talian, kami akan menggunakan maklumat anda untuk menjalankan kewajipan kami untuk menyelesaikan dan menguruskan tempahan tersebut.
 • Kepentingan Sah: kami boleh menggunakan maklumat anda untuk kepentingan-kepentingan kami yang sah, seperti memberikan anda kandungan laman web, e-mel dan surat berita yang terbaik dan bersesuaian untuk membaik pulih dan mempromosikan produk dan perkhidmatan serta kandungan laman web kami, dan untuk mentadbir, mengesan penipuan dan demi tujuan undang-undang, seperti pertikaian antara rakan komersial kami.

Kongsikan Data Anda Dengan Pihak Ketiga

Kami mungkin akan mengongsikan maklumat anda dengan entiti-entiti berikut:

 • Pembekal, termasuk tetapi tidak terhad kepada hotel atau ejen pihak ketiga lain yang memenuhi tempahan anda. Secara keseluruhan laman web ini dan laman web ahli gabungannya, semua produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga akan dirujuk seperti yang dinyatakan. Maklumat yang kami kongsi dengan pembekal untuk memudahkan tempahan akan diperlakukan mengikut dasar privasi pembekal yang berkenaan, kecuali maklumat pembayaran. Kami berkongsi maklumat pembayaran jika perlu, di mana jika tempahan percutian yang dilakukan adalah melalui atau di laman web ini, kami akan menyekat penggunaan maklumat pembayaran dari pembekal atas sebab-sebab berikut.
 • Anda mesti menyemak dasar privasi, terma-terma penggunaan dan dasar-dasar lain oleh sebarang pembekal pelancongan jika anda telah membeli produk dan perkhidmatan mereka melalui laman web ini. Sila harap maklum bahawa pembekal ini juga boleh menghubungi anda jika perlu untuk mendapatkan maklumat tambahan anda atau rancangan percutian anda, untuk memudahkan tempahan percutian anda, atau untuk tujuan lain yang konsisten dengan amalan yang diterangkan dalam dasar privasi dan terma-terma penggunaan mereka.
 • Vendor pihak ketiga menyediakan perkhidmatan atau fungsi bagi pihak kami, termasuk analisis perniagaan, pemprosesan pembayaran, perkhidmatan pelanggan, pemasaran, perhubungan awam, pengedaran tinjauan, dan pencegahan penipuan. Kami juga boleh memberi kuasa kepada vendor pihak ketiga untuk mengumpul maklumat bagi pihak kami, termasuk, misalnya, untuk mengendalikan ciri-ciri Laman Web kami atau untuk memudahkan penghantaran iklan dalam talian yang disesuaikan kepada minat anda. Vendor pihak ketiga mempunyai akses ke maklumat dan boleh mengumpulkan maklumat hanya jika ia diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka.
 • Rakan kongsi perniagaan kami yang menawarkan produk atau perkhidmatan bersama. Anda boleh tahu apabila pihak ketiga terlibat dalam produk atau perkhidmatan yang diinginkan anda apabila nama mereka juga akan muncul bersama kami atau secara berasingan. Jika anda memilih untuk mengakses pilihan perkhidmatan ini, kami akan berkongsi maklumat mengenai anda, termasuk maklumat peribadi anda, dengan rakan kongsi tersebut. Sila harap maklum bahawa kami tidak mengawal amalan privasi rakan kongsi perniagaan pihak ketiga ini dan mereka mungkin akan terlibat dalam pemasaran langsung kepada anda.
 • Laman Web Ahli Gabungan: Jika anda dirujuk ke Laman Web ini dari laman web lain, kami boleh berkongsi maklumat pendaftaran anda, seperti nama anda dan alamat e-mel anda kepada laman web yang merujuk anda itu. Kami tidak meletakkan batasan pada penggunaan maklumat peribadi oleh laman web tersebut dan kami menggalakkan anda untuk mengkaji semula dasar privasi mana-mana laman web yang merujuk anda ke laman web ini.
 • Pejabat tempatan anda: Untuk menyokong penggunaan perkhidmatan kami, maklumat anda boleh dikongsi dengan anak-anak syarikat dan entiti yang berkaitan dengan kumpulan korporat yang bertindak sebagai penyedia perkhidmatan untuk kami, termasuk memberi perkhidmatan sokongan pelanggan

Kami mungkin juga akan berkongsi maklumat anda jika kami percayai, mengikut budi bicara mutlak, bahawa pendedahan berikut adalah perlu:

 • untuk mematuhi sepina yang sah dan boleh dikuatkuasakan, perintah mahkamah, atau proses undang-undang lain; untuk menubuhkan atau menjalankan hak undang-undang kami; untuk mempertahankan tuntutan undang-undang; atau sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Dalam kes sedemikian kami berhak untuk menimbulkan atau mengetepikan apa-apa bantahan undang-undang atau hak yang ada kepada kami;
 • untuk menyiasat, mencegah, atau mengambil tindakan berhubung dengan aktiviti yang menyalahi undang-undang, atau yang disyaki haram; untuk melindungi dan mempertahankan hak, harta, atau keselamatan syarikat ini dan anak syarikat kami, pelanggan kami, atau individu lain; dan berkaitan dengan Syarat Penggunaan kami dan perjanjian lain; atau
 • berkaitan dengan transaksi korporat, seperti penyahlaburan, penggabungan, penyatuan, atau penjualan aset, atau keadaan mustahil seperti kebankrapan.

Selain daripada yang dinyatakan di atas, anda akan dimaklumkan apabila maklumat peribadi anda akan dikongsikan dengan pihak ketiga, dan anda juga berpeluang untuk memilih agar kami tidak berkongsi maklumat tersebut.


Perlindungan Maklumat Anda

Tempoh Kami Menyimpan Maklumat Anda

Kami mungkin akan menyimpan maklumat tertentu yang berkaitan dengan akaun anda dalam arkib kami, sebagai tujuan analisis serta sebagai integriti penyimpanan rekod kami. Tempoh penyimpanan maklumat anda bergantung kepada tujuan kami mengumpulnya dan menggunakannya.

Kami tidak akan menyimpan maklumat peribadi anda lebih lama dari yang sepatutnya untuk keperluan perniagaan kami atau undang-undang. Kami mungkin akan menyimpan beberapa maklumat untuk sesuatu tempoh selepas kontrak anda selesai atau jika anda meminta kami menghapuskan maklumat, jika ianya diperlukan untuk memenuhi kewajiban undang-undang kami atau untuk menjalankan, membela atau menetapkan hak undang-undang.

Cara Anda Mengawal Maklumat Yang Anda Berikan Kepada Kami

Hak dan pilihan anda berkaitan dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat anda:

 • Anda boleh memilih untuk tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan kami, tetapi ia mungkin diperlukan untuk memanfaatkan ciri-ciri tertentu yang ditawarkan di laman ini.
 • Anda berhak untuk bertanya mengenai maklumat peribadi anda yang disimpan oleh kami dengan mengklik di sini.
 • Kami mengalu-alukan anda untuk mengemas kini maklumat peribadi anda supaya ia masih tepat, lengkap dan relevan dengan tema penggunaan. Anda boleh menyemak, menambah atau mengemas kini maklumat yang telah anda berikan kepada kami dengan melawati halaman Profil anda di Laman Web kami. Ciri ini hanya akan tersedia jika anda sudah mencipta akaun.
 • Anda juga boleh menambah atau mengemas kini maklumat dan menutup akaun anda seperti yang diterangkan di atas. Jika anda membuat keputusan untuk menutup akaun anda, kami akan menyahaktifkan akaun anda dan membuang maklumat profil anda.
 • Anda boleh memadam maklumat anda dengan mengklik di sini.
 • Kami akan menghantar e-mel untuk mengesahkan permintaan anda. Sila harap maklum bahawa selepas memadam maklumat anda, anda tidak boleh log masuk atau mengakses sebarang maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, anda boleh membuka akaun baru pada bila-bila masa sahaja.
 • Apabila anda mendaftar sebagai ahli di laman web ini, anda akan berpeluang untuk memaklumkan kami mengenai pilihan pemasaran anda, dan anda juga akan diberikan pilihan untuk menerima e-mel mesej pemasaran dari kami ataupun tidak. Sebagai ahli berdaftar, anda boleh mengubah pilihan anda pada bila-bila masa melalui Tetapan E-mel di halaman Profil anda.
 • Sama ada anda berdaftar sebagai ahli atau tidak, anda juga akan diberi peluang untuk menghentikan langganan mesej promosi di mana-mana e-mel yang dihantar kami.

Sila harap maklum bahawa kami mungkin akan menghantar berbagai komunikasi lain, termasuk pengumuman perkhidmatan, dan mesej pentadbiran yang berkaitan dengan akaun anda.

Cara Kami Melindungi Maklumat Anda

Kami mematuhi prosedur yang munasabah untuk mencegah akses tanpa kebenaran, dan penyalahgunaan data peribadi.

Kami menggunakan teknologi dan prosedur audit yang bersesuaian untuk menjaga dan melindungi data peribadi yang anda berikan kepada kami. Walaupun tiada laman web yang boleh menjamin keselamatan, kami telah melaksanakan dan mengekalkan langkah-langkah yang bersesuaian secara fizikal, serta melalui pentadbiran, teknikal dan organisasi kami untuk melindungi maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami terhadap akses, gangguan, pengubahsuaian, penggunaan atau pendedahan yang tidak sah, dan terhadap kerugian, kerosakan yang tidak disengajakan, perubahan atau kemusnahan.

Hanya personel yang diberi kuasa sahaja dibenarkan untuk mengakses data peribadi semasa waktu kerja mereka, dan mereka hanya boleh berbuat demikian untuk fungsi perniagaan yang dibenarkan. Di samping itu, kami menggunakan penyulitan apabila memindahkan maklumat peribadi anda di antara sistem anda dan kami, dan antara sistem kami dan pihak yang berkongsi maklumat sensitif dengan kami, dan kami juga menggunakan tembok api dan sistem pengesanan pencerobohan untuk membantu mencegah orang yang tidak dibenarkan dari memperolehi akses ke maklumat anda.

Maklumat Kanak-Kanak

Individu di bawah umur 18 tahun tidak dibenarkan untuk menggunakan Perkhidmatan ini. Kami tidak akan, atau dengan secara tidak sengaja mengumpul Maklumat Peribadi daripada kanak-kanak di bawah 18 tahun, oleh itu kami akan memadam apa yang dimaklumkan kepada kami jika apa yang dikumpulkan atau diterima oleh kami tidak diberikan oleh atau tanpa persetujuan dari pihak, ibu bapa atau penjaga yang sah.


Pautan Luaran

Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Jika anda mengakses laman web lain dari pautan yang disediakan di Laman Web kami, pengendali laman web tersebut boleh mengumpulkan maklumat dari anda dan menggunakannya mengikut polisi privasi mereka, yang mungkin berbeza dari Polisi Privasi ini. Anda dinasihatkan untuk memeriksa pernyataan privasi yang dipaparkan di laman web lain untuk memahami prosedur mereka dalam mengumpul, menggunakan, dan mendedahkan maklumat peribadi.


Pemindahan Antarabangsa

Kami diwajibkan untuk memaklumkan anda mengenai pemindahan Antarabangsa. Kami berhati-hati pada setiap masa dan menjalankan ketekunan wajar ke atas subkontraktor profesional kami, menubuhkan kawalan maklumat dan audit yang betul, dan melindungi data peribadi anda. Lagipun - anda memberikan kepercayaan anda disebabkan reputasi kami.

Maklumat anda akan disimpan dan diproses oleh pelayan kami yang mungkin terletak di luar negara/wilayah tempat tinggal anda atau di luar sebarang kesatuan multinasional (termasuk kawasan Ekonomi Eropah). Di samping itu, beberapa syarikat, ejen, dan kontraktor pihak ketiga yang kami gunakan untuk menawarkan perkhidmatan bagi pihak kami mungkin perlu menerima dan\atau memindahkan maklumat peribadi anda, di peringkat antarabangsa, untuk menyediakan perkhidmatan mereka.

Sesetengah wilayah mungkin tidak mempunyai undang-undang privasi yang komprehensif seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi ini atau seperti yang ditetapkan di bawah domisil anda. Organisasi yang kami kongsikan maklumat peribadi boleh berada di negara yang tidak mempunyai perlindungan yang sama seperti di bawah undang-undang tempatan anda, dan anda mungkin tidak dapat membetulkan ketidakadilan melalui bidang kuasa alternatif ini.

Kami mengesahkan bahawa semua maklumat pembayaran SELALU disimpan dalam persekitaran teknologi yang mematuhi PCI-DSS dan diaudit dari sumber luar, dan TIDAK diberikan kepada mana-mana pihak lain selain dari pengendali penginapan yang mempunyai kontrak dengan anda.

Dengan menggunakan perkhidmatan kami dan memberikan maklumat peribadi anda kepada kami, anda bersetuju bahawa maklumat peribadi anda, jika disediakan, akan dipindahkan di luar dari domisil nasional atau multinasional anda, mengikut polisi privasi ini.


Additional Disclosures for California Consumers

These disclosures describe how we collect, use, process, and disclose personal information of California consumers and the rights you may have under California law. These disclosures are intended to supplement this Privacy Policy with information required by the California Consumer Privacy Act.

California law requires that we describe the personal information we collect about California consumers, including by identifying specific categories of information. As we describe in more detail in the “What Kind of Information We Collect” section of the Privacy Policy, we have collected the following categories of personal information in the past 12 months:

 • Identifiers such as contact information, name, email, IP address, or payment information
 • Commercial information such as transaction history
 • Device, usage and internet or other electronic network activity information such as information about your device type, browser settings or interactions with our sites
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Audio recordings such as when you contact our customer service team
 • Inferences about your preferences and interests from data we collect in order to provide and personalize our services and tailor the offers we and our partners provide to you

For information about the categories of sources from which we obtain personal information, or for additional details about the specific types of personal information we collect, please refer to the “What Kind of Information We Collect” section of the Privacy Policy. For information about our purpose(s) for collecting, or possibly sharing your personal information, please refer to the “How We Use Your Information” section of the Privacy Policy.

We may share your personal information with third parties as described in the “Share Your Data With a Third Party” section of the Privacy Policy. California law also requires that we provide you with information about certain disclosures of personal information to third parties, where the disclosure involves monetary or other consideration. California treats these disclosures as “sales” of information, even if no money changes hands. Some of the disclosures we make constitute “sales” under California law and involve the disclosure of the following types of personal information:

 • Identifiers
 • Commercial information
 • Internet activity
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Inferences

We also disclose certain personal information for “business purposes,” such as disclosures to service providers who assist us with securing our Services or delivering marketing messages and advertisements. We disclose the following types of personal information for our business purposes:

 • Identifiers
 • Commercial information
 • Internet activity
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Audio recordings
 • Inferences

California law grants certain rights to California consumers. These include the rights to:

 • Access specific pieces of personal information
 • Learn about how we process and share personal information
 • Request deletion of personal information
 • Opt out of “sales,” as that term is defined under California law
 • Not to be denied goods or services for exercising these rights

You may exercise your right to opt out of “sales” by clicking this link and following the instructions: Do Not Sell My Info. To exercise your other rights under California law, please contact us using our feedback form.

If you are an authorised agent wishing to exercise rights on behalf of a California consumer, please contact us using our feedback form along with a copy of the consumer’s written authorisation designating you as their agent.

Please note that we may need to verify your identity before completing your rights request.


Perubahan Kepada Dasar Privasi Ini

Kami mungkin akan menukar atau mengubah suai Polisi Privasi ini pada masa akan datang. Kami akan membuat nota untuk tarikh semakan terakhir polisi ini dibuat di bahagian bawah laman ini, dan sebarang semakan akan berkuatkuasa pada tiga hari bekerja selepas polisi ini diterbitkan. Kami menasihatkan anda untuk menyemak Polisi Privasi ini dan mengkaji semula versi terkini.


Cara Menghubungi Kami

Untuk semakan data atau permintaan pemadaman – klik di sini.

Sekiranya masalah anda rumit, Pegawai Perlindungan Data Kami komited untuk menangani sebarang kebimbangan yang dialami anda seperti dalam pengendalian, penggunaan, pendedahan atau pengurusan maklumat peribadi anda.

Anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami secara elektronik atau melalui pos dengan menggunakan maklumat di bawah.

Electronically - click here

Melalui Pos:

(Bagi Penduduk di luar Kawasan Ekonomi Eropah)

Pegawai Perlindungan Data
c\o Hotels Combined Pty Ltd
Level 12, 64 York Street
Sydney NSW Australia 2000

(Bagi Penduduk Di Kawasan Ekonomi Eropah; wakil EU kami)

Momondo A/S
Løvstræde
1DK-1152 Copenhagen K | Denmark

Kami akan mengambil usaha yang sepatutnya untuk menyiasat kebimbangan anda, membetulkan sebarang masalah yang datang dari kegagalan kami mematuhi tanggungjawab privasi kami, dan kami akan memaklumkan penyelesaian kepada anda dengan secepat mungkin.


Maklumat Perundangan

Dalam polisi ini 'kami' merujuk kepada mana-mana laman web, atau aplikasi (termasuk mudah alih) yang dimiliki atau dioperasikan oleh Hotels Combined Pty Ltd (ABN 61 122 130 554) sebuah syarikat yang ditubuhkan di Australia, yang berperanan sebagai Ejen, atau Prinsipal, atau di bawah Pihak Berkuasa bagi pihak lain, mengikut keadaan-keadaan yang berkenaan.

Kali terakhir polisi ini dikemas kini adalah pada 25 Oktober 2019

Cari Hotel

1 Bilik:

2 Dewasa ubah konfigurasi

Kami mencari lebih banyak hotel

Bandingkan semua laman web pelancongan terbaik dengan satu pencarian mudah dan dapatkan apa yang dicari anda. Sangat mudah.

Jaminan harga terbaik

Tiada yuran tempahan, tiada caj tambahan. Itu janji kami kepada anda.

Para pelancong sangat menyukai kami

Lebih dari 400 juta pelancong mempercayai kami untuk mencari tawaran hotel terbaik tahun lepas.

© 2020